Tarihten Kareler
Tek partili dönemden mahyalar_____________________________________________________________________________1895 yılından: Sultanahmet Camii
Fotoğraf: Abdullah Biraderler.
(Abdullah Biraderler veya "Abdullah Frères" Türkiye'de fotoğrafçılık sanatının kurucuları olarak tanınan ve her üçü de Ermeni asıllı olan Viçen (1820–1902), Hovsep Abdullahyan (1830–1908) ve Kevork (1839–1918) kardeşlerin ticari adıdır.)

Balkan Savaşı'na katılmak için Sirkeci Tren İstasyonu'nda hazırlanırlarken.


Kanuni Sultan Süleyman'ın 1520-1546 Macaristan seferinde donanmanın Tuna harekâtı.

Şehzadeler: Abdürrahim Hayri (1894-1952), Mehmed Cemaleddin (1890-1946) ve Mehmed Abdülhalim (1894-1926); şehzadelerle birlikte, muhafızları rolünde poz verenler sol başta Mehmed Rıza Paşa’nın oğlu Ziya Bey ve en sağda Mareşal Ahmed Eyüp Paşa’nın oğlu Ali Fuad Bey.

(Bogos Tarkulyan, 1900.)

 Tarabya Çiçekcisi


Fotoğraf 1900'lü yıllarda İstanbul'da çekilmiş. 1990'lara kadar İstanbulda hala ayı oynatanları görmek mümkündü.


 Enver Paşa ile Mustafa Kemal'in bir arada gözüktüğü bir fotoğraf